6 ข้ อใช้ชีวิตให้มีความสุข ช่วงวัยที่มากขึ้น

ชีวิตของคนเราในแต่ละคนนั้น ก็ล้วน มีความแตกต่างกันออ กไป ความแตกต่างกันในที่นี้นั่นหมายถึง การดำเนินชีวิตประจำวัน การทำงาน การหาเ งิ น สิ่งแวดล้อมรอบข้าง ความคิดต่างๆ ทำให้มีการใช้ชีวิตที่ต่างออ กไป แต่แน่นอนว่า เมื่อเวลาที่เราผ่าน ทำให้เรามีอายุที่มากขึ้นในปัจจุบัน เราจะเห็นได้ว่าการเลี้ยงลูก

เพื่อที่จะให้มาดูแลตัวเองในตอนที่เราอายุมากๆ นั่น อาจจะเป็นไปไม่ได้แล้ว สิ่งสำคัญคือจะต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้ เตรียมแก่อ ย่ างไรโดยที่ไม่ต้องพึ่งลูกหลาน ไม่ต้องพึ่งพาคนรอบข้าง ทุกๆ คนนั้นล้วน มีอายุที่มากขึ้นในแต่ละวัน ไม่มีใครสามารถที่จะหยุดเวลาเอาไว้ได้ แต่เราควรที่จะคิดว่าเราจะใช้ชีวิตอ ย่ างไร การใช้ชีวิต 6 แบบนี้ จะทำให้คุณมีความสุข โดยที่ไม่ต้องรบกวนลูกหลานเลย

1. มีชีวิตด้วยตัวเอง

คนเราทุกคนเมื่อมีอายุที่มากขึ้นแล้ว สิ่งสำคัญก็ต้องพึ่งพาตัวเอง ลูกหลานเราไม่สามารถพึ่งพาได้ อ ย่ าเอาความหวังทั้งหมดที่มีไปยกให้ลูกที่คิดว่าจะดูแลเราในตอนแก่ ลูกๆ ก็มีงานของพวกเขา พวกเขาก็มีสิ่งรับผิ ดชอบมากมาย หากเราดูแลตัวเองได้ก็เลือ กที่จะดูแลตัวเอง

ใช้ชีวิตให้สงบเรียบง่ายไปวันๆ เก็บเ งิ นในตอนที่คุณยังหนุ่มสาวอ ย่ าเพิ่งรีบแบ่งสมบัติให้ลูกจะเร็วเกินไป จำเอาไว้ว่าของของพ่อแม่ยังไงก็เป็นของลูก แต่ของลูกยังไงก็ไม่ใช่ของพ่อแม่ เมื่อถึงเวลาคุณแบเ งิ นขอเ งิ นลูก คุณก็จะรู้ว่ามันย ากมากแค่ไหน

2. ใช้ชีวิตแบบไม่ทวงบุญคุณ

คนเราเมื่อถึงช่วงอายุที่มากขึ้น อ ย่ าเอาเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เรื่องเก่ามาพูดอยู่ตลอ ดเวลา คุณเคยทำดีกับใคร เคยยื่น มือช่วยใคร รู้แค่ตัวเองก็พอ

3. ใช้ชีวิตอ ย่ างแข็งแรง สุ ข ภ า พแข็งแรงสำคัญที่สุด

ยิ่งอายุมากก็ยิ่งต้องดูแลสุ ข ภ า พให้แข็งแรง เลือ กทานอาหารดีๆ กินหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ลุกขึ้นเดินเองได้ ยุ่งเรื่องของคนอื่นให้น้อยลง ไม่ต้องเอาเรื่องของคนอื่น มาคิดมาพูดคุย ใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกๆ วัน

4. ใช้ชีวิตโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องของลูกๆ

อะไรที่สามารถช่วยได้ อะไรที่ไม่สามารถช่วยได้ ก็ไม่จำเป็นต้องกังวล เพราะเดี๋ยวตัวเราจะกล า ยเป็นคนทำดี แต่ไม่ได้ดี ที่จะทำให้ลูกหลานรำคาญไป ในบางทีบางเรื่องของพวกเขาตัวเราก็ไม่ควรที่จะเข้าไปยุ่ง ให้เรียนรู้และยอมรับจัดการแค่ตัวเองก็พอแล้ว หากเราเข้าไปยุ่งมากๆ ก็จะยิ่งทำให้ตัวเราลำบาก

5. ใช้ชีวิตอ ย่ างใจกว้าง

เมื่อวัยที่มากขึ้นแล้วไม่ต้องเคร่งครัด กับตัวเองมากนัก เปิดใจให้กว้าง ทานอาหารที่มีประโยชน์ อย ากใส่อะไรก็ซื้อใส่ ไม่ต้องกลัวในเรื่องของการใช้เ งิ น ทำให้ตัวเองมีความสุขในทุกๆ วัน ใจกว้างกับตัวเองและใจกว้างกับผู้อื่นด้วย

6. ใช้ชีวิตอ ย่ างมีความสุข

ทำให้ชีวิตของคุณเต็มไปด้วยเ สี ยงเพลง หากิจก ร ร มที่น่าสนใจต่างๆ ทำให้ตัวเองมีความสุข รู้สึกผ่อนคล า ย มีรอยยิ้ม เท่านี้ตัวคนก็จะมีความสุขได้ในทุกๆ วัน

ที่มา dhammasawatdee