7 ต้นไม้ปลูกแล้วชีวิตดี ร่ำร ว ย เสริมโชคลาภ

เมื่อ การปลูกต้นไม้เป็นสิ่งที่หล า ยคนในปัจจุบันนี้ชื่นชอบการปลูกต้นไม้มากๆ และวันนี้เราก็อย ากที่จะแนะนำต้นไม้ที่ควรหามาปลูกไว้ในบ้านเพื่อเสริมเรื่องการงาน การเงิน และความสุขของคุณ กับบทความ 7 ต้นไม้ปลูกแล้วชีวิตดี ร่ำร ว ย เสริมโชคลาภ ไปดูกันว่ามีต้นไม้ชนิดใดที่ควรหามาปลูก

1 ว่านเศรษฐีขอ ดท รั พ ย์ หรือว่านเศรษฐีกอบท รั พ ย์

บรรดาพ่อค้าแม่ค้าทั้งหล า ยใช้ว่านนี้ในการทายผลกำ ไ ร หากมีความโชคดีหากใบไปย าวๆลักษณะใบกุยช่ายจะขดเป็นลอนสวยงาม ก่อนจะปลูกต้องนำดินกลางแจ้งมาทุบผสมกับเศษใบไม้ ต ากน้ำค้างทิ้งเอาไว้ 1 คืน เป็นพืชที่ชื่นชอบน้ำ วางเอาไว้ในที่ร่มจะเจริญงอ กงามได้ดี

2 ว่านเศรษฐีก้านทอง

เป็นไม้ล้มลุกที่มีลักษณะใบย าวปล า ยแหลม ขอบใบทั้งสองข้างผิวเป็นคลื่น จะมีเส้นกลางเป็นสีน้ำต าลเหลืองอ่อน ออ กดอ กเป็นช่อสีขาวล้วนๆ ให้ตั้งไว้บริเวณที่โดนแสงแดดรำไร รดน้ำแค่พอชุ่ม เพราะชอบความชื้น สรรพคุณใช้เป็นเมตต ามหานิยม ช่วยเรียกเงินทองให้กับผู้ปลูกจึงเหมาะกับผู้ที่ค้าข า ยผู้ที่ทำธุรกิจ

3 ว่านเศรษฐีเรือนนอ ก

เป็นพืชล้มลุกแตกกอคล้ายกับเศรษฐีเรือนใน ใบย าวเรียวขอบใบทั้งสองข้างเป็นสีขาว หากออ กดอ กถือได้ว่ามีโชคมีลาภ จะช่วยป้องกัน ภั ยต่างๆ ให้ปลูกโดยการแยกหน่อหรือนำไหลมาปลูกลงในดินร่วนปนทราย ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีแสงแดดไม่มากรดน้ำ แค่พอชุ่มไม่ต้องเปียกโชก

4 ว่านกวักนางพญามหาเศรษฐี

ลักษณะของใบทั้งกว้างและใหญ่ปล า ยเรียวแหลม ก้านใบสูงออ กดอ กเป็นลักษณะช่อสีขาว แบ่งเป็นช่อละ 8-9 ดอ ก รดน้ำที่ปานกลาง ตั้งเอาไว้ในที่สูงที่โดนแสงแดดรำไร ช่วยเรียกโชคให้เข้ามาและเป็นต้นที่ถูกต ามหลักฮวงจุ้ยด้วย

5 ว่านร ว ยไม่เลิก

ใบของว่านจะมีลักษณะที่เรียวย าวมีความหนานุ่มและมีจุดต ามใบก้านดอ กเป็นสีขาว จะออ กตลอ ดทั้งปี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทางด้านของการเงิน เป็นพืชที่ชื่นชอบน้ำ มีความต้องการแสงแดดรำไร อากาศถ่ายเทให้สะดวก

6 ว่านเศรษฐีเรือนใน

จุดเด่นของว่านนี้เป็นใบเรียวย าวขอบสีเขียว และจะมีเส้นสีขาวอยู่บริเวณตรงกลางช่วยในการดูดส า รพิ ษภายในที่อยู่อาศัย การปลูกโดยให้เอาต้นอ่อน มาลงดินร่วนปนทรายที่ผสมกับเศษอิฐ ไม่ค่อยชอบน้ำให้รดน้ำสัปดาห์ละ 1 ครั้งและตั้งอยู่ในบริเวณที่มีแสงแดดรำไร มีความเชื่อว่าจะช่วยในเรื่องของโชคเ สี่ ย ง ทาย โชค

7 ว่านกวักโพธิ์เงิน-โพธิ์ทอง

โดยหวานทั้งสองชนิดนี้จะมีความต่างตรงที่ล า ยบนหน้าใบ ถ้าเป็นกวักโพธิ์เงินจะมีลักษณะล า ยสีขาว กวักโพธิ์ทองจะมีสีแดงอมชมพู ลักษณะใบมีความกว้างคล้ายคล้ายใบโพธิ์ ให้ใช้หัวหรือหน่อทำการปลูกลงดินร่วนปนทรายผสมกับใบไม้แห้งและฟางข้าวหรือใบจามจุรีก็ได้ รดน้ำ หากจะรดในตอนเย็นต้องรอให้กระถางเย็นตัวซะก่อนถึงจะลดได้ ว่านชนิดนี้จะช่วยเสริมเสน่ห์ให้กับตัวผู้ปลูก และยังนำหัวว่าน มาพอ กแ ผ ลให้ห า ยเร็วขึ้นด้วย

ที่มา kapook