8 สิ่งที่ควรรู้ ก่อนกินน้ำผึ้ง

น้ำผึ้ง คือผลผลิตของน้ำหวานจากดอ กไม้และจากแหล่งอื่น ๆ ที่ผึ้งงานนำมาเก็บสะสมไว้ โดยผ่านขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีแล้วสะสมไว้ในรังผึ้ง ซึ่งปกติแล้วน้ำผึ้งจะมีกลิ่น รส สี ที่ต่างกันออ กไปต ามชนิดของพืชนั้น ๆ

จึงทำให้สามารถระบุชนิดของน้ำผึ้งต ามชนิดของพืชนั้นได้ ๆ เช่น น้ำผึ้งจากดอ กส้ม ดอ กลำไย ดอ กลิ้นจี่ ก็จะแตกต่างกันออ กไป ซึ่งนิยมนำมาใช้เป็นส า รให้ความหวานในอาหารหรือเครื่องดื่ มนานาชนิด

น้ำผึ้งมีส่วนผสมของน้ำต าลและส า รประกอบอื่น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นฟรักโทสกับกลูโคส และมีวิต ามินและแร่ธาตุผสมอยู่ด้วย เช่น วิต ามินเอ วิต ามินบี 2 วิต ามินบี 3 วิต ามินบี 5 วิต ามินบี 6 ก ร ดโฟลิก วิต ามินซี ธาตุแคลเซียม ธาตุแมกนีเซียม

ธาตุโซเดียม ธาตุโพแทสเซียม ธาตุฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก ธาตุทองแดง ธาตุสังกะสี เป็นต้น สำหรับส า รประกอบอื่น ๆ ที่มีอยู่ในปริมาณเพียงน้อยนิดนั้นจะเป็นส า รที่ทำหน้าที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระเป็นหลัก

ประโยชน์ของน้ำผึ้งมีอยู่มากมาย ทั้งช่วยเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกาย รวมไปถึงบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง แต่ในขณะเดียวกันก็มีโ ท ษ ดังนั้นจึงควรรู้ข้ อควรระวังเ สี ยก่อนที่จะทานน้ำผึ้ง

1 คนที่ท้องเ สี ยถ่ า ยเหลวไม่ควรทานเ พ ร าะยิ่งจะทำให้ท้องเ สี ยหนักกว่าเดิมอีก เ พ ร าะน้ำผึ้งจะดูดทำให้ขั บ ถ่ า ยเยอะขึ้นกว่าเดิม

2 สำหรับคนที่เป็นโ ร คเ บ า ห ว า น นั้นไม่ควรทานเ พ ร าะว่ามีปริมาณกลูโคสและฟรักโทสสูงมากๆ ซึ่งจะดูดซึมเข้าร่างได้ทันที จะยิ่งทำให้ระดับน้ำต าลในเลื อ ดสูงและอินซิลินที่ตั บอ่อนหลั่งออ กมามันไม่พอ คนเป็นโ ร คนี้ห้ า มทานเด็ดข า ดเพื่อตัวท่านเอง

3 คนป่ ว ยที่เป็น ผิ ว ห นั ง อั ก เ ส บเรื้อรัง และอาเจียนไม่ควรกิน

4 ไม่ควรทานน้ำผึ้งเกินวันละ 10 ช้อนชา ปกติแล้วปริมาณน้ำผึ้งที่ควรทานคือวันละ 6 ช้อนชาเพียงเท่านั้น หรือหากมากกว่านั้น

ก็ไม่ควรจะเกิน 10 ช้อนชา เนื่องจากแท้จริงแล้วน้ำผึ้งมีแคลอรี่สูงกว่าน้ำต าลทรายขาวเ สี ยด้วยซ้ำ หากทาน มากจะเกินความจำเป็นของร่างกาย

5 ไม่ควรเอาน้ำผึ้งมาผสมกับน้ำอุ่นที่ร้อนเกินไป อุณหภูมิที่เหมาะควรไม่เกิน 40 องศา ส า รอาหาร

ที่มี ป ร ะ โ ย ช น์ จะโดนความร้อนทำล า ยไป ชงผสมกับขิงจะช่วยป้องกันก ร ะ เ พ า ะกระทบความเย็นได้

6 น้ำผึ้งกับน้ำเต้าหู้มันไปด้วยกันไม่ได้ ห้ า ม กิ น ด้วยกันเด็ดข า ดเ พ ร าะร้อนสลับเย็นจะทำให้ท้องเ สี ยได้ง่าย

7 หากทานผักกุยช่ายก็ไม่ควรกินน้ำผึ้ง เ พ ร าะเป็นอีกสิ่งที่เข้ากันไม่ได้เลย เ นื่ อ ง จากจะทำให้ท้องเ สี ย

8 รวมถึงหัวหอม กระเทียมด้วย ไม่ควรทานกับน้ำผึ้งเ พ ร าะว่าจะทำให้คุณค่าทาง โ ภ ช น า การณ์ของน้ำผึ้งล ดลง

ประโยชน์ของน้ำผึ้ง

1. น้ำผึ้ง รั ก ษ าโ ร คก ร ะ เ พ า ะก็เด็ด เนื่องจากน้ำผึ้งมีฤทธิ์สมานแ ผ ล จึงสามารถรั ก ษ าแ ผ ลในก ร ะ เ พ า ะ

อาหารของผู้ป่ ว ยโ ร คก ร ะ เ พ า ะได้ โดยเฉพาะคนที่มีอาการโ ร คก ร ะ เ พ า ะในระยะเริ่มต้น ควรกินน้ำผึ้งวันละ 1 ช้อนชาเป็นประจำ

2.น้ำผึ้ง แก้ไ อได้ โดยเฉพาะคนที่ไ อเรื้อรังไม่ยอมห า ย ลองกินน้ำผึ้ง 2 ช้อนชาแล้วดื่ มน้ำอุ่นต าม อาการไ อจะค่อย ๆ บ ร ร เ ท าลง

3. แก้ท้องผูก เพียงจิบน้ำผึ้งผสมน้ำอุ่นก่อนเข้านอน ตื่นเช้ามารับรองว่าโล่งสบายท้องแน่ ๆ

4. น้ำผึ้ง แก้เ จ็ บค อก็ได้ด้วย ในเมื่อน้ำผึ้งแก้ไ อได้ อาการไวรัสลงค อจนทำให้รู้สึกเ จ็ บค อก็สามารถห า ยได้ด้วยน้ำผึ้งเช่นกัน ยิ่งหากจิบน้ำผึ้งผสมน้ำอุ่นที่บีบมะนาวผสมลงไปสักนิด จิบอยู่ไม่เท่าไรอาการเ จ็ บค อก็ห า ยจ้อยเลยล่ะ

5. บ ร ร เ ท าอาการโ ร คภูมิแพ้ น้ำผึ้งมีอนุมูลละอองเกสรขนาดเล็กอยู่เยอะ ซึ่งเมื่อร่างกายเจอสิ่งนี้

ก็จะกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้กันทำงาน มากขึ้น ส่งผลให้ร่างกายหลั่งส า รฮีสต ามีนน้อยลง อาการของโ ร คภูมิแพ้อากาศจึงบ ร ร เ ท าลงได้

6. น้ำผึ้ง แก้ท้องเ สี ยก็เวิร์ก แค่เพียงจิบน้ำผึ้งผสมน้ำอุ่นสัก 1 แก้วกาแฟ อาการท้องเ สี ยและป ว ดเ สี ยดท้องก็จะบ ร ร เ ท าลงแล้วล่ะ

7. รั ก ษ าเ ชื้ อรา ในน้ำผึ้งมีเอนไซม์ที่ผึ้งปล่อยออ กมา ซึ่งเอนไซม์ที่ว่านี้ก็มีฤทธิ์คล้ายไฮโดรเจนเปอร์ออ กไซด์

จึงสามารารถรั ก ษ าเ ชื้ อราหรืออาการติดเ ชื้ อแบคทีเรียชนิดต่าง ๆ ได้นั่นเอง

8. รั ก ษ าแ ผ ล ล้างแ ผ ลได้ ทั้งนี้วิ ธีรั ก ษ าแ ผ ลด้วยน้ำผึ้งให้ผสมน้ำผึ้ง 1 ส่วน ต่อน้ำ 9 ส่วนเข้าด้วยกัน แล้วนำมาล้างแ ผ ลต ามปกติ

9. แก้โ ร คนอนไม่หลับ แนะนำให้ผู้ที่นอนไม่หลับเป็นประจำกินน้ำผึ้ง 1 ช้อนชาก่อนเข้านอน 30 นาที ก็จะช่วยให้รู้สึกง่วงและรู้สึกอย ากนอนหลับ

10. เติมพลังให้ร่างกาย น้ำผึ้งแค่เพียง 1 ช้อนโต๊ะก็มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตราว 17 กรัม ซึ่งก็เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่อุดมไปด้วยกลูโคสและฟรุกโตสจากธรรมชาติแท้ ๆ

ดังนั้นร่างกายจึงสามารถดูดซึมพลังงานเหล่านี้เข้าเส้นเลือ ดได้อ ย่ างรวดเร็ว บูทพลังให้ห า ยจากอาการเพลียหรืออาการเหนื่อยล้าหลังออ กกำลังหนัก ๆ ได้ชะงัด

ที่มา  poobpub  medthai