9 สิ่งทำแล้วชีวิตดี ค้าข า ยราบรื่น

วันนี้เราอย ากที่จะชวนเพื่อนๆไปทำในสิ่งที่ทำแล้วช่วยให้เราสบายใจ และยังมีอาชีพที่เจริญรุ่งเรืองอีกด้วยกับบทความ 9 สิ่งทำแล้วชีวิตดี ค้าข า ยราบรื่น ไปดูกันว่ามีสิ่งไหนบ้างที่คุณควรฝึกทำเป็นประจำเพื่ออนาคตที่ดีของคุณ

อาชีพค้าข า ยเป็นอาชีพที่ไม่ว่าเราจะไปที่ไหน เราก็พบเจอในทุก ๆ พื้นที่ ของ กิน ของใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มี อ ย่ า ง หลากหล ายให้เราได้เลือ กซื้ อให้เราได้เลือ กใช้กัน บางร้านอาจจะสังเกตเห็นได้ว่ามีการค้าข า ยที่ดี ลูกค้าจำนวน มากเข้าหา บางร้านก็ไม่มีลูกค้าเข้าไปซื้ อของเลย

คนโบราณได้มีการกล่าวกันเอาไว้ว่า บาง อ ย่ า งจะราบรื่นไม่ใช่เพียงในช่วงเศรษฐกิจนั้น ๆ เท่านั้น แต่จำเป็นที่จะต้องมีเคล็ดลับต ามความเชื่อที่ได้ปฏิบัติธรรมกัน มานาน ไม่ว่าอาชีพไหนไหนก็จะสามารถนำไปทำต ามกันดูได้เราได้มีทั้ง 9 สิ่งต ามคำบอ กจากคนโบราณมาฝากให้กับทุกท่าน

1 ควรพูดจาดี

พูดดีเป็นศรีแก่ปากคน พูดจาดีจะบ่งบอ กลักษณะนิสัยของเราได้ และเปรียบเสมือนกับเป็นเส้นทางชีวิต อ ย า ก มีชีวิตที่ดีให้ใช้คำพูดดีๆ คิดดี ทำดี ซึ่งนั่นจะทำให้ชีวิตของเราดียิ่งขึ้น มีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาหาตัวเรา

2 อ ย่ า ปล่อยให้เงินหมด กระเป๋า

กระเป๋าเงิน กระเป๋าสต างค์ที่เราเก็บเงินนั้น ไม่ควรปล่อยให้ว่าง ควรมีเงิน ติ ด อยู่ในกระเป๋าอยู่ตลอ ดเวลา หากซื้ อเป็นกระเป๋าเงินใบใหม่แนะนำให้ใส่เงินจำนวน 900 หรือเงินจำนวน 9,000 บาทในวันที่พระจันทร์เต็มด ว ง ต ามความเชื่อได้มีการกล่าวกันเอาไว้ว่าเพื่อเป็นการเอาฤกษ์เอาชัย เปรียบเสมือนกับเป็นการเรียกเงินทองเข้ามาอยู่ในกระเป๋า ทำให้มีกิน มีใช้ไม่เก็บ อ ย่ า ง ไม่ข า ด

3 เมื่อเจอเหรียญตกอยู่ ให้เก็บ

เวลาเดินทางไปไหน มาไหนหากพบเจอเหรียญที่มีคนทำตกเอาไว้นั้น เปรียบเสมือนกับเป็นความโชคดีที่เราได้พบเจอ ควรเก็บและนำไปทำบุญ หากเราเดินข้ามผ่ า นเหมือนเป็นการไม่เห็นคุณค่า คนโบราณได้มีความเชื่อไว้ว่าจะทำให้เกิดเป็นความ อั บ โชค

4 ไข่และส้ม ควรมีไว้ตลอ ด อ ย่ า ให้ข า ด

บ้ า นที่อยู่อาศัยหรือร้านข า ยของ ควรจะต้องมีไข่และมีผลไม้ส้มวางเอาไว้อยู่วางไว้ในตะกร้า และวางเอาไว้ในห้องครัวหรือวางเอาไว้ในบนโต๊ะบริเวณห้องรับแขก เหมือนเป็นการเรียกความสมบูรณ์ ความสุข ความโชคดีให้เข้ามาหาตัวคุณ รวมถึงคนที่อาศัยอยู่ในบ้ า น

5 ไม่ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ

ผ้าเช็ดหน้า คนโบราณที่มีความเชื่อไว้ว่าเหมือน มีผ้าเช็ดหน้าเอาไว้สำหรับซับน้ำต า เป็นสัญลักษณ์ของความเสีย ใ จ และความเศร้า จึงไม่นิยมที่จะให้ผ้าเช็ดหน้ามาเป็นของขวัญหรือนำมาเป็นของฝาก เหมือนเป็นการให้เพื่อให้ไปซับน้ำต า มีเรื่องที่จะทำให้เกิดเป็นเรื่องราวพัด พรากจากกัน ควรหาสิ่งของอื่นๆที่มีความหมายที่ดีให้กัน

6 ไม่ปล่อยห้องครัวรก

ห้องครัวจะเปรียบเสมือนเป็นพลังงานและเป็นขุมท รั พ ย์ของบ้ า น รวมไปถึงผู้ที่อยู่อาศัยทุกคน หากปล่อยห้องครัวให้รกไม่ทำความสะอาด การที่เราไม่ดูแล ขุมท รั พ ย์ของเรา เงินทองที่เข้ามาก็จะมีรายจ่ายออ กไปจนหมด ไม่มีเงินเก็บ ไม่มีเงินใช้ มีเรื่องใช้จ่ายอยู่เสมอ

7 ไม่ควรปล่อยให้กระจกขุ่น มัว

กระจกไม่ว่าจะเป็นส่วนใดของในบ้ า นในร้านค้า ร้านอาหาร เราควรที่จะมีการเช็ดและทำความสะอาด ไม่ปล่อยให้ขุ่น มัว รวมไปถึงกระจกที่แตกและเป็นรอย ไม่ควรใช้ต่อควรที่จะนำไปทิ้ง

8 ไม่ควรหันหัวเตียงชนกับผนังห้องน้ำ

การหันหัวเตียงนอนไปชนกับผนังของห้องน้ำ ซึ่งนั่นจะทำให้ชีวิตอับโ ช ค และนอ กจากนี้การที่ตั้งเตียงนอนหันปล ายเตียงตรงกับประตูทางเข้าออ กของห้องนอนนั้น คนโบราณมีความเชื่อว่าจะทำให้นอนหลับ ฝั น ร้ า ย อยู่บ่อย ๆ ครั้ง

9 ไม่ควรปล่อยให้หิ้งพระมีฝุ่นเกาะ

บ้ า นไหนที่มีหิ้งพระหรือห้องพระควร ให้ความสำคัญ หมั่นดูแลในเรื่องของการทำความสะอาด การปัด กวาดเช็ดถูเปลี่ยนน้ำ ด อ ก ไม้เปลี่ยน ด อ ก ไม้ให้สดใหม่อยู่เสมอ จะช่วยให้โชค ลาภให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป

ที่มา Postsod, bitcoretech, horoscopedaily99