สอนให้คิด อ ย่ าคิดว่าตัวเองฉลาดอยู่ฝ่ายเดียว

เจอนิทานดีๆ อ่ า นง่ายๆ ที่อ่ า นแล้วสอน อะไรมากมาย เรื่องมีอยู่ว่า เ ด็ กหนุ่มคนหนึ่ง เป็นชาวสงขลา เรียนเก่งมาก ได้ทุนไปเรียนอเมริกาตั้งแต่เ ด็ ก จนจบด็อ กเตอร์ จึงกลับมาเยี่ยมบ้าน บ้านของเ ด็ กหนุ่มอยู่อีกฟากหนึ่งของทะเลส า บสงขลา ต้องนั่งเรือแจวข้ามไป ใช้เวลาแจวประมาณหนึ่งชั่ วโมง เรือที่ติดเครื่องยนต์ไม่มีเหรอลุง ไม่มีหรอ …

Read More

10 ดอ กไม้บูช าพระ เสริมโชคลาภ เงินทองไหลมา

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อน ๆ ไปเรียนรู้การเลือ กดอ กไม้บูช าพระที่ถูกต้อง เพื่อส่ งเสริมเรื่องเงินทอง และโชคลาภ กับบทความ 10 ดอ กไม้บูช าพระ เสริมโชคลาภ เงินทองไหลมา ไปดูกันว่าต้องเลือ กดอ กไม้ชนิดใดให้เหมาะสม ดอ กไม้ 10 ชนิด ใช้กราบไหว้ 1 ดอ กจำปี กราบไหว้ดอ กจำปี …

Read More

เหตุผลที่คน มีวาสนาไม่ควรอวด

เราทุกคนเกิดมาย่อมมีทุกอ ย่ างไม่เท่กัน ไม่ว่าจะเ งิ นทอง บุญวาสนาล้วนต่างมีไม่เท่ากัน แต่คนที่มีเ งิ นทองมีวาสนาก็ใช่ว่าจะมีตลอ ด ฉนั้นวันนี้เรามีบทความที่ให้ข้ อคิดได้เป็นอ ย่ างดี จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกัน วาสนา ไม่ได้อยู่ที่คุณมีรถหรูเพียงใดขับ แต่อยู่ที่ขับรถกลับบ้านได้อ ย่ างปลอ ดภั ยหรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่คุณมีบ้านหลังใหญ่โตเพียงใด แต่อยู่ที่ในบ้าน มีเ สี ยงหัวเราะหรือไม่ …

Read More

10 วิ ธีเตรียมรับมือก่อนน้ำท่วมให้ชีวิตดี

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการเตรียมรับมือก่อนน้ำจะท่วม กับบทความ 10 วิ ธีเตรียมรับมือก่อนน้ำท่วมให้ชีวิตดี ไปดูกันว่าเราจะต้องเตรียมตัวอย่ างไรบ้างเพื่อรั ก ษ าท รั พ ย์สินของเราให้ไม่เสียห า ย 1 หากเกิดเหตุน้ำท่วมแนะนำว่าให้เตือนผู้คน ว่าห้ามสัมผัสกับปลั๊กไฟหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดข า ด เพราะอาจจะมีกระแสไฟฟ้ารั่วออ กมาก็ได้ 2 ย้ายข้าวของต่างๆที่สำคัญและสามารถทำได้ในตอนนั้น ไปไว้ในพื้นที่สูง ย้ายย านพาหนะไปในพื้นที่ที่สามารถจอ …

Read More

วิ ธีไหว้เจ้าที่กลางบ้านที่ถูกต้อง ทำแล้วชีวิตราบลื่นไม่ลำบาก

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการไหว้เจ้าที่กลางบ้าน กับบทความ วิ ธีไหว้เจ้าที่กลางบ้านที่ถูกต้อง ทำแล้วชีวิตราบลื่นไม่ลำบาก ไปดูกันว่าเราจะต้องจัดเตรียมข้าวของอะไรบ้าง ชีวิตของคุณจะดีขึ้นได้ สิ่งไม่ดีที่จะเกิดขึ้น ก็จะห า ยไปได้ พระครูวิส า รสรจักษ์ หรือ หล ว ง ปู่เงิน ก ต สาโร วัดเกาะแก้วได้บอ กแก่ทุกๆท่านที่ได้ประสบกับปัญหาชีวิตในสิ่งที่ไม่ราบรื่น มีอุปสรรคทั้งในหน้าที่การงาน การเงิน การเล่าเรียน รวมไปถึงผู้ที่เ …

Read More

ชีวิตครอบครัวจะมีความสุข สามีเป็นผู้ให้ ภรรย าเป็นผู้เก็บ

การใช้ชีวิตคู่ การมีครอบครัวที่ดีนั้นคือสามีเป็นผู้ให้ ภรรย าเป็นผู้เก็บ ความห ม า ยของการให้ในที่นี้ไม่ได้แปลว่า คนเป็นสามีจะต้องให้เ งิ นทองท รั พ ย์สินกับภรรย าเพียงอ ย่ างเดียว และเก็บนั่นก็ไม่ได้ห ม า ยความว่า คนเป็นภรรย า จะต้องเป็นคนเก็บเ งิ นอยู่ฝ่ายเดียว นั่นห ม า ยถึงเก็บอ …

Read More

เรื่องราวที่เราต้องเจอทุกคนวัน คนตรงอยู่ย าก คนสร้างภาพอยู่ได้สบาย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตในทุกวันนี้ กับบทความ เรื่องราวที่เราต้องเจอทุกคนวัน คนตรงอยู่ย าก คนสร้างภาพอยู่ได้สบาย ไปดูกันว่าทำไมคนตรงถึงอยู่ในสังคมได้ย าก เคยเห็นกับ ต า…เพื่อนคนนึง ทำงานโรงงานเงิ นเดือน 11,000 ยอมกู้เงิ น 25,000 มาซื้ อล้อแม็กใหม่เพียงเพราะ ‘อย ากได้!!’ เพื่อนคนนึงเป็นพนักงานห้างสรรพสินค้าเงินเดือน 13,000 ยอมกู้เงิ นยอมรูดบัตร…ซื้ อไ อโ ฟ …

Read More

อ ย่ าฝากความสุขไว้กับใคร รักตัวเองให้มาก ๆก็พอ

จะสุขหรือทุ ก ข์ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเจออะไร แต่ขึ้นอยู่กับเราว่า ผูกใจ ไว้กับอะไร การผูกใจ คือ การที่เราเอาจิตไปจดจ่อโฟกัสกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง บางคนใช้ชีวิตโดยเอาทุกอ ย่ างให้ลูกหมด อันนี้คือผูกใจไว้ที่ลูก บางคนทุ่มเททำงานหามรุ่งหามค่ำ ไม่รู้จักหยุด อันนี้คือผูกใจไว้ที่งาน บางคนทำทุกอ ย่ างเพื่อแฟน อันนี้คือผูกใจไว้ที่คนรัก บางคนชอบของบางอ ย่ างมาก ทุ่มเททำงาน ได้เงิน มาเท่าไหร่ก็เอาไปซื้อของสิ่งนี้หมด อันนี้คือผูกใจไว้ที่สิ่งของ เมื่อเราผูกใจของเราไว้กับสิ่งไหน สิ่งนั้นจะเป็นตัวกำหนดความสุขความทุ …

Read More

10 วิ ธีปลูกผักสวนครัว ปลูกง่ายโตไว เก็บทานได้ทุกวัน

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการปลูกผักสวนครัวให้โตไว กับบทความ 10 วิ ธีปลูกผักสวนครัว ปลูกง่ายโตไว เก็บทานได้ทุกวัน ไปดูกันว่าเราจะต้องปลูกผกสวนครัวอย่ างไร ให้เก็บทานได้ทุกครัว โดยไม่จำเป็นต้องออ กจากบ้านไปจ่ายตลาดทุกวัน 1 ถั่วงอ ก วิธีการเพาะ ถั่วงอ ก – นำเมล็ดถั่วเขียวมาแช่น้ำประมาณ 8 ชั่ ว โมง – จากนั้นก็เทน้ำออ กและเตรียมตะกร้าเอาไว้และใส่ทิชชูมาลองก้นตะกร้า – …

Read More

คนที่เขากล้าให้คุณยืมเงิน เขาไม่ได้เป็นคนโง่เหมือนที่คุณคิด

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อติดการให้คนยืมเงิน กับบทความ คนที่เขากล้าให้คุณยืมเงิน เขาไม่ได้เป็นคนโง่เหมือนที่คุณคิด ไปดูกันว่าทำไมคนที่เขาให้คุณยืมเงิน เขาถึงไม่ใช่คนโ ง่ ‘คนที่กล้า ให้คุณยืมเงิน’ ไม่ใช่เพราะ ‘โ ง่’ ลองอ่ าน แล้วจะรู้ถึงความจริงที่เขามีให้คุณ คนที่กล้าให้คุณยืมเงิน คือผู้อุปถั มภ์ ของคุณ คนประเภทนี้มีน้อยมากแล้วในสังคมทุกวันนี้ หากคุณมีวาสนา ได้พบเจอ ต้องสำนึกคุณไปชั่ วชีวิต ตอนที่คุณลำบากเรื่องคนแล้วมีคนยื่น มือเข้ามาช่วยพยุงคุณไว้ ไม่ใช่ว่าเพราะเขามีเงิน มากแต่เพราะน้ำใจของเขาที่อย …

Read More