9 ต้นไม้ปลูกในห้องนอน ช่วยให้นอนหลับได้ดี

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การปลูกต้นไม้ในห้องนอน กับบทความ 9 ต้นไม้ปลูกในห้องนอน ช่วยให้นอนหลับได้ดี ไปดูกันว่ามีต้นไม้ชนิดใดบ้าง ปลูกต้นไม้เอาไว้ในบ้ า น เพื่อความร่มรื่นร่มเย็นร่มเงา การปลูกต้นไม้นอ กจากที่จะช่วยให้ความร่มรื่นให้กับบ้ า นแล้วนั้น ประโยชน์อื่นๆที่เราได้รับก็ยังมีมากมาย เพราะถ้าหากว่าเราได้เลือ กปลูกต้นไม้ที่ดีที่ได้เป็นประโยชน์ ก็จะช่วยในการฟอ กอากาศภายในบ้ า นให้มีความสดชื่น ใครที่เป็นโ ร ค ภู มิ แพ้ต่างๆก็จะห า …

Read More

สร้างนิสัยคิดบวกให้เป็น สงบทั้งกายทั้งใจ

เราทุกคนนั้นสามารถสร้างนิสัยคิดบวกได้เหมือนๆกัน กับนิสัยคิดลบ ดังนั้นลองสร้างนิสัยในด้านดีๆ ดีกว่านะ และขจัดความคิดด้านร้ าย ให้หมดไปการคิดบวกนั้นไม่ย ากจงดู 10 ข้ อนี้ให้เข้าใจ 1.หากแก้วมีน้ำแค่ครึ่งเดียว จงเติมให้เต็มแก้ว การมองว่ามีน้ำเหลืออยู่ครึ่งแก้ว หรือน้ำห า ยไปครึ่งแก้วนั้น ถูกทั้ง 2 ขึ้นอยู่ที่ว่าผู้มอง เป็นคน มองโลกในแง่ดีขนาดไหน แล้วก็ไม่ผิ ดอะไร ที่คุณจะเติมน้ำให้เต็ม 2.อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดี ถ้าข้างกายเรา ตัวเต็มไปด้วยข้าวของ วางระเกะระกะไปทั่วห้อง หาเวลาจัดเก็บมันซะบ้าง …

Read More

3 สิ่งพกไว้ จะทำให้ความรักดีขึ้น

เคยได้ยินไหมว่าไม่ได้ด้วยเล่ก็เอาด้วยกล สายมูอย ากให้ความรักดีขึ้น วันนี้เราจะพามาดูถึงสิ่งที่พกไว้ติดกระเป๋าแล้วจะทำให้ความรักดีขึ้น มีอะไรบ้างไปดู 1 รูปภาพคนรัก เชื่อแน่ว่าหนุ่มสาวโสด ทุกคน มีรูปคนที่เคารพรัก ไว้ในกระเป๋าสต างค์ เป็นต้นว่ารูปบุพการี ญาติผู้ใหญ่แต่ ควรมีรูปคนรักไว้ เ พ ร า ะรูปคนรัก มีอำนาจแฝงเรื่องความอ าทร บั นด าลทุกคนที่มีไว้มี ความรักที่ไม่จืดจาง ควรพกไว้ในช่อง ที่พบเจอได้ง่ายเวลา หยิบใช้กระเป๋าสต างค์ …

Read More

30 ข้อคิดฝากถึงลูก อย ากให้ลูกได้เข้าใจ

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้คำสอนของพ่อแม่ ที่อย ากเห็นลูกประสบความสำเร็จ กับบทความ 30 ข้อคิดฝากถึงลูก อย ากให้ลูกได้เข้าใจ 1 ไม่มีเงินใด สุขใจใช้จ่ายเท่ากับเงินของเราเอง 2 ไม่มีความรักจากช ายใด จะเติมเต็มชีวิตของหญิงใดได้ลูกต้องรู้จักรักตัวเองให้เป็น 3 เกียรติและศักดิ์ศรี เป็นสิ่งที่เราควรยึดถือไม่มีความมั่งคั่งใด ซื้ อจิตวิญญาณของเราได้ 4 สุ ข ภ า พ เป็นสิ่งสำคัญและร า …

Read More

9 เรื่องที่พ่อแม่ทำแล้ว ทำให้ลูกไม่รู้จักโต พึ่งตัวเองไม่ได้

เข้าใจว่าพ่อแม่ทุกคนรักลูกจึงอย ากทำทุกอ ย่ างให้กับลูกให้ดีที่สุด แต่เรื่องบางเรื่องนั้นยิ่งทำมันก็ยิ่งส่งผลไม่ดีกับลูกในอนาคต เพราะอ ย่ าลืมว่าเมื่อลูกโตขึ้นพวกเขาต้องมีทางเดินเป็นของตัวเองเราไม่สามารถทำให้เขาได้ตลอ ดทุกเรื่องเหมือนตอนที่ยังเล็ก วันนี้เราเลยจะพาพ่อแม่ทุกคน มาดูถึงสิ่งที่พ่อแม่ทำแล้วทำร้ า ยลูกโดยไม่รู้ตัว 1 ทำการบ้านให้ เพราะพ่อแม่หล า ยๆ ท่านก็ชอบ ทำการบ้านให้ลูก ดังนั้น ก็ควรเลิกทำ แบบนี้ได้แล้วเพราะมัน เป็นสิ่งที่ลูกไม่ได้ฝึกคิด ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย และซึ่งหาก ไม่ อ ย า …

Read More

7 ประโยชน์ของเกลือที่แม่บ้านควรรู้ไว้

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ประโยชน์ดีๆ ของเกลือ กับบทความ 7 ประโยชน์ของเกลือที่แม่บ้านควรรู้ไว้ ไปดูกันว่าเกลือสามารถสร้างประโยชน์อะไรให้แม่บ้านได้บ้าง 1 ยืดความสดของด อ ก ไ ม้ ด อ ก ไม้สดที่เราใส่ไว้ในแจกันไม่นานก็ร่วงโรยต ามเวลา แต่เกลือมีส่วนช่วยที่จะยืดความสดไว้ได้นานขึ้น ด้วยการนำเกลือผสมกับน้ำและใส่ลงไปในแจกัน จะเป็นการช่วยให้ด อ ก ไ ม้สดและอยู่ได้นานขึ้น 2 ช่วยลดคราบเปื้อนบนเสื้อ คราบเปื้อนบนเสื้อของเรา ให้เรานำเกลือมาขัดในบริเวณที่เลอะคราบ …

Read More

4 ข้ อวางแผนให้ลูกรู้จักออมเ งิ น

ในชีวิตของเรานั้น มีหล า ยเรื่องที่สำคัญต่อชีวิต อย่างเรื่องเ งิ นก็เช่นกัน วันนี้เราเลยมีเรื่องการเ งิ นการวางแผนการเ งิ นให้กับลูกเพื่อให้อนาคตในเรื่องเ งิ นของลูกนั้นดี จะมีอะไรบ้างไปดู 1 กำหนดเ งิ นออมในแต่ละเดือน สำหรับคุณพ่อ-คุณแม่ ส่วนใหญ่ที่ต้อง ทำงานประจำ หรือแม้แต่ ทำกิจการส่วนตัว การกำหนดเ งิ นออม ในแต่ละเดื อ น …

Read More

วิ ธีไหว้ท้าวเวสสุวรรณ ให้ชีวิตดีขึ้น

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการกราบไหว้ท้าวเวสสุวรรณเพื่อให้ชีวิตไม่ติดขัด กับบทความ วิ ธีไหว้ท้าวเวสสุวรรณ ให้ชีวิตดีขึ้น ไปดูกันว่าจะต้องกราบไหว้อย่ างไร ถ้าหากจะพูดถึง ‘ เจ้า’ หรือ ‘ นาย’ แห่งภูตผีปีศาจทั้งหล า ยแล้ว เรามักจะเอ่ยนาม ‘ ท้าวเวสสุวรรณ’ หรือที่พราหมณ์เรียกกันว่า ‘ ท้าวกุเวร’ และทางพุทธเรียก ‘ ท้าวไพสพ’ ซึ่งสถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นล่างสุดของฉกามาพจร ชื่อสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาภูมิ รูปร่างหน้าต …

Read More

4 ผักริมรั้วปลูกไว้มีผักไว้ทานทั้งปี

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การปลูกผักริมรั่วไว้ทานกับบทความ 4 ผักริมรั้วปลูกไว้มีผักไว้ทานทั้งปี ไปดูกันว่ามีผักชนิดใดบ้าง พืชผักส มุ น ไ พ รที่มีอยู่มากมายหลากหล า ยชนิด นิยมนำมาประกอบในเมนูอาหารต่างๆได้อย่ างมากมายหล า ยเมนู ไม่ว่าจะเป็นผัด แกง ต้มหรือทอ ด สำหรับในวันนี้เราจะมาพูดถึงผักสมุนไพร ที่เป็นสมุนไพรพื้นบ้ า น ผักริมรั้วหาได้ง่ายต ามรั้วบ้ าน หาซื้ …

Read More

แนวคิดคนเคยเป็นห นี้เกือบหมดตัว ทำอ ย่ างไรให้วันนี้หมดห นี้มีเงินเก็บ

เรื่องการ เป็นห นี้ ผมว่า เป็นปัญหาหนัก ที่สุดสำหรับเรื่องการเงินแล้วล่ะ แล้วยิ่งถ้าใครเป็นห นี้ชนิดที่แทบจะ ห ม ด เ นื้ อ หมดตัวจริงๆ ผมก็บอ กได้เลยว่าแก้ปัญหา ย า ก จริงๆ แต่ ไม่ใช่ว่าจะแก้ไขไม่ได้เลยนะ สำหรับคนที่เป็นห นี้ อ ย่ างแรกเลยผมว่าเราต้องตั้งสติให้ดีก่อนคิดไว้เสมอว่าการเป็นห นี้เราไม่ได้ ฆ่ …

Read More